Universes in Universe - Welten der Kunst

2. Echigo-Tsumari Triennale
20. Juli - 7. September 2003

Echigo-Tsumari / 2003 / Foto-Tour

Foto-Tour: Kawanishi


 

Ritsuko Taho

Ritsuko Taho

James Turrell

James Turrell

Kazunari Nitta

Kazunari Nitta

Echigo-Tsumari / 2003 / Foto-TourMatsudai Matsunoyama Nakasato Tokamachi Tsunan