Universes in Universe - Welten der Kunst

2. Echigo-Tsumari Triennale
20. Juli - 7. September 2003

Echigo-Tsumari / 2003 / Foto-Tour / Matsudai

Tatsuji Ushijima (Japan)

Tatsuji Ushijima

Unite - Move around - Workings, 2003

© Foto: Veranstalter, S. Anzai