Universes in Universe - Welten der Kunst

2. Echigo-Tsumari Triennale
20. Juli - 7. September 2003

Echigo-Tsumari / 2003 / Foto-Tour / Matsudai

Kimio Tsuchiya (Japan)

Kimio Tsuchiya

Kreativer Garten, 2003

© Foto: Veranstalter, S. Anzai