Universes in Universe - Welten der Kunst

2. Echigo-Tsumari Triennale
20. Juli - 7. September 2003

Echigo-Tsumari / 2003 / Foto-Tour

Foto-Tour: Tokamachi


 

Nikos Navridis

Nikos Navridis

Lin Tian Miao

Lin Tian Miao

Hiroshi Fuji

Hiroshi Fuji

Mierle Laderman Ukeles

Mierle Laderman Ukeles

Stephen Antonakos

Stephen Antonakos

Kyotaro Hakamata

Kyotaro Hakamata

R&Sie Sarl d'Architecture

R&Sie Sarl d'Architecture

Nobuho Nagasawa

Nobuho Nagasawa

Takahide Mizuuchi

Takahide Mizuuchi

Naoyoshi Hikosaka

Naoyoshi Hikosaka

 

Hiroshi Furugori

Hiroshi Furugori

 

 

Echigo-Tsumari / 2003 / Foto-TourKawanishi Matsudai Matsunoyama Nakasato Tsunan