Universes in Universe - Welten der Kunst

2. Echigo-Tsumari Triennale
20. Juli - 7. September 2003

Echigo-Tsumari / 2003 / Foto-Tour / Tsunan

Kim Koohan (Korea)

Kim Koohan

Haus der Elstern, 2003

© Foto: Veranstalter, S. Anzai