Universes in Universe - Welten der Kunst

2. Echigo-Tsumari Triennale
20. Juli - 7. September 2003

Echigo-Tsumari / 2003 / Foto-Tour

Foto-Tour: Tsunan


 

Kim Koohan

Kim Koohan

Cai Guo - Qiang

Cai Guo - Qiang

Kiki Smith

Kiki Smith

Stefan Banz

Stefan Banz

 

Echigo-Tsumari / 2003 / Foto-TourKawanishi Matsudai Matsunoyama Nakasato Tokamachi