Universes in Universe - Mundos del Arte

2ª Trienal Echigo-Tsumari
20 de julio - 7 de septiembre 2003

Echigo-Tsumari / 2003 / Recorrido / Tsunan

Cai Guo - Qiang (China/EE.UU.)

Cai Guo - Qiang

Dragon Museum of Contemporary Art, 2000

© Foto: Organizador, S. Anzai