Universes in Universe - Worlds of Art

27th São Paulo Biennial
7 October - 17 December 2006

São Paulo / 2006 / Tour

18 of 40

Ahlam Shibli

 

 

 

 

 

 

Eastern LGBT. 2006
Photo series

© Photos: Ahlam Shibli
Repros: Haupt & Binder

 

*1970 Arab al-Shibli, Palestine. Lives in Haifa.
more information...

 

São Paulo / 2006 / Tour