Universes in Universe - Worlds of Art

6th Sharjah Biennial
8 April - 8 May 2003

Sharjah / 2003 / Report / Sharjah Art Museum

>> to the new version

Tour  -  02

Zhu Ming

Zhu Ming

Farhad Moshiri

Farhad Moshiri

He Yunchang

He Yunchang

Bilal Khbeiz

Bilal Khbeiz

 

back

next