Universes in Universe - Worlds of Art

Thermocline of Art
15 June - 4 November 2007

Thermocline of Art / Photos - overview

28 of 44

Li Zhanyang, Zeng Fanzhi

 

 

 

Sculpture:
Li Zhanyang
Circumcision. 2006
Bronce, 80 x 100 x 68 cm

On the wall:
Zeng Fanzhi
Series: Great Men. 2004
Oil on canvas, 170 x 220 each

© Photo: Haupt & Binder

 

Li Zhanyang
* 1969 Changchun, China. Lives in Chongqing, China.
more info & photos

Zeng Fanzhi
* 1964 Wuhan, China. Lives in Beijing, China.
more info & photos

 

Thermocline of Art / Photos - overview