Universes in Universe - Worlds of Art

Thermocline of Art
15 June - 4 November 2007

Thermocline of Art / Photos - overview

27 of 44

Okamoto Mitsuhiro, Miao Xiaochun

 

 

 

On the wall:
Miao Xiaochun
Terror. 2003-2005
C-print, 480 x 180 cm

On the floor:
Okamoto Mitsuhiro
Hou Aomori Revolution. 2006
3 figures with a built-in speaker

© Photo: Haupt & Binder

 

Miao Xiaochun
* 1964 Wuxi, Jiangsu Province, China. Lives in Beijing, China.
more info & photos

Okamoto Mitsuhiro
* 1968 Kyoto, Japan; lives there.
more info & photos

 

Thermocline of Art / Photos - overview