Universes in Universe - Welten der Kunst

2. Echigo-Tsumari Triennale
20. Juli - 7. September 2003

Echigo-Tsumari / 2003 / Foto-Tour / Matsudai

Yayoi Kusama (Japan)

Yayoi Kusama

Das Blühen in Tsumari, 2003

© Foto: Veranstalter, S. Anzai