Universes in Universe - Welten der Kunst

2. Echigo-Tsumari Triennale
20. Juli - 7. September 2003

Echigo-Tsumari / 2003

Rundgang

Foto-Tour


 

Werke in den 6 Distrikten der Echigo-Tsumari Region

Kawanishi

Matsudai

Matsunoyama

Nakasato

Tokamachi

Tsunan

 

Echigo-Tsumari / 2003Kawanishi Matsudai Matsunoyama Nakasato Tokamachi Tsunan